Eficiència Energètica

Cada dia sentim a parlar més d’eficiència energètica, molts cops de manera incorrecte, entenem per eficiència energètica la reducció del consum d’energia, mantenint els mateixos paràmetres energètics de confort i qualitat de vida, disminuint el consum i fent un be al medi ambient i a la societat en general.


L’eficiència energètica consisteix en optimitzar i racionalitzar els recursos energètics de que disposem, per això és tant important disposar del Certificat d’Eficiència Energètica i d’una Auditoria Energètica ben feta, no és necessari que disposem de les últimes tecnologies, a vegades amb una petita inversió es pot aconseguir un gran estalvi.

Actualment amb la rehabilitació d’habitatges i/o blocs d’habitatges se’ns presenta una oportunitat única d’aconseguir uns estàndards d’eficiència energètica superiors als que hem utilitzat fins ara, degut a la crisis econòmica hem aprés a racionalitzar els nostres recursos, tot i que ens queda un llarg camí, seria un fracàs continuar fent les coses com fins ara. L’eficiència és capitalitzar el que ja estàs gastant, aconsegueixes un estalvi i amb aquest estalvi cobreixes el cost de la teva inversió.

- Certificat d’Eficiència Energètica
El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.


- Auditoria Energètica
Amb una auditoria aconseguim saber amb detall el comportament energètic d’un habitatge, els consum, etc. D’aquesta manera detectar les possibles millores per disminuir els cost energètic, entre aquestes millores trobem:
Millores constructives i tecnològiques a l’habitatge.
Canvi energètic (substitució fonts d’energia,...)
Optimització dels processos i automatització
Optimització de les temperatures
Climatització o utilització de la llum solar
Millora del factor de potència